Конспект уроку на тему "Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина"

Тема: Конституційні права , свободи та обов’язки людини і громадянина.
                                                                                         Порядний той, хто своє право вимірює                                                                                             своїм обов'язком
Г. Лакордер

Мета : розкрити поняття «конституційні права, свободи та обов’язки»; класифікувати основні права, свободи закріплені в Конституції України, визначити конституційні обов’язки; розвивати критичне мислення в роботі з нормативно-правовими актами; виховувати повагу до основних прав, свобод та обов’язків громадян України.

Обладнання: підручник, Конституція України(24 шт.), роздатковий матеріал: «Групи прав людини»,картки з літерами та номерами на звороті.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організація уроку .
ІІ. Актуалізація знань, умінь, навичок.
Учитель. Протягом багатьох століть існування людства права людини зазнали чимало змін. Основні права,свободи та обов’язки громадян України закріплені в Основному Законі України-Конституції України.
Бесіда:

- Пригадайте визначення понять «права», «свободи» та «обов’язки».
- Зверніть увагу на епіграф нашого уроку та спробуйте знайти власний зміст у прочитаному, думку аргументуйте.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми, мети уроку
Учитель. Сьогодні на уроці познайомимось з правами та свободами людини і громадянина, які закріплені в Конституції України, їх класифікацією та значенням.
Учень повинен: Опис очікуваних результатів
• знати: знати права, свободи та обов’язки громадян України та виділити основні групи прав і свобод;
• розуміти: розуміти чому конституційні права, свободи і обов’язки називають основними ;
• застосовувати: вміти аргументовано дискутувати з питань прав, свобод та обов’язків громадян України, спираючись на нормативно-правові акти;
• аналізувати: робити аналіз юридичних ситуації за статтями розділу II Конституції України ;
• синтезувати: визначити ті права і свободи, що є пріоритетними для певних категорій осіб;
• оцінювати: оцінювати значення конституційних прав, свобод і обов’язків для громадян України; самооцінювати результати навчальної діяльності.

Оголошення очікуваних результатів

Учитель Відкрийте Конституції України уважно самостійно почитайте зміст та погортайте її, зупиняючи погляд на окремих статтях ,що розміщені у розділах. Чому конституцію називають основним законом держави?

IV. Вивчення нового матеріалу

     Учитель. Конституційні права, свободи і обов’язки називають основними тому, що вони визначають найбільш важливі, істотні відносини і зв’язки між громадянином і державою. Визнання державою прав і свобод людини і громадянина шляхом закріплення їх у конституції та інших законодавчих актах є першим і необхідним кроком до їх утвердження і реалізації.
    Тому цілком закономірно, що одним з перших розділів Конституції України є розділ II «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» (ст. 21–68). Права і свободи визнаються не лише за громадянами України, а й за іншим особами, які проживають на її території (іноземцями), особами без громадянства. Потрібно зазначити, що обсяг прав і свобод,закріплених Основним Законом, не може бути зменшеним або звужений,вони не можуть бути скасовані.
     Зверніть увагу, що кількість таких прав досить велика, тому виникає питання про їх класифікацію.

Метод «Читання з маркуванням»

Учитель .Прочитайте уважно розділ II Конституції України та поміркуйте за якою ознакою можна згрупувати дані права та свободи. У процесі читання проводимо маркування тексту: що вже відоме «.», про що дізнались «!».

Визначивши запас знань учнів вчитель пропонує ознайомитись з роздатковим матеріалом. Можна виділити такі групи основних прав та свобод громадян України:


Метод ротаційних груп

     Учитель. Використайте ваші набуті знання. (клас об’єднається у п’ять груп, кожна дитина вибирає зі скриньки першу літеру тих прав, які вона буде представляти: «О», «Е», «П», «К», «С».Розсідаються у вибрані кола). Відкривайте Конституцію України. Ваше завдання: знайти, назвати й коротко охарактеризувати статті, які містять:І група - особисті права; ІІ група - економічні права; ІІІ група -політичні;ІV група - культурні;V група - соціальні права.
     Звіт груп (по-одному представнику,обраному групою).Обговорення розуміння та аналіз основних статей II Розділу Конституції України.
     Учитель А зараз ми знову об’єднаємось у нові групи по номерахщо зазначені на ваших аркушах з буквами на звороті. Завдання груп буде поміркувати про ті права і свободи,з якими ви познайомились і виділити пріоритетні для запропонованих категорій осіб: 1-діти, 2-молодь, 3-дорослі, 4- літні люди. Поясніть, чому ви вважаєте, що саме ці статті є пріоритетними (відбувається синтез знань).
     Звіт груп (по одному представнику, обраному групою). Оцінювання почутого іншими групами та визначення учнями правильності чи хибності суджень.
    Учитель.Обговоримо питання: Чи можливо реалізувати наші права без виконання обов’язків?
      Повертаємось знову до нашого епіграфа і працюємо у парах. Виберіть будь-яке з прав і встановіть взаємозв’язок із конституційними обов’язками, зазначеними у статтях 65-68 Конституції України.

Обговорення.

V. Закріплення нового матеріалу

Бесіда:

- Яку роль відіграють права людини у суспільстві?
- Назвіть основні групи прав людини.
- Назвіть конституційні обов’язки громадян України
     Учитель. Обговоримо юридичні ситуації чи порушено у них права і які саме.

1. Громадянин С. (73років, хворий) написав заяву голові виборчої дільниці щоб у день виборів Президента України йому додому принесли бюлетень і скриньку для голосування. Та про нього забули.
2. Директор загальноосвітньої школи відмовив батькам учня у прийнятті його до першого класу, мотивуючи тим, що їхнє віросповідання не сумісне з християнськими основами їхньої школи.
3. Громадянку Т. привезли до лікарні із діагнозом приступ апендициту і вона потребує операції. Проте лікар не поспішає проводити операцію, а хоче зустрітися із родичами Т.,натякаючи їй, що він не буде проводити операцію поки її родичі не заплатять йому.

VІ. Підбиття підсумків уроку

Учитель.Права окремої людини і правова цінність усього людства:
- закладають фундамент для демократії і суспільного прогресу;
- покладають на державу відповідні обов’язки щодо їх поваги, забезпечення ефективної реалізації і захисту;
- виступають мірилом справедливості національних законів, внутрішньої і зовнішньої політики держави;
- охороняються міжнародним співтовариством.

Індивідуальна робота над табличкою
Знали Дізнались Хотіли б дізнатись

Оцінювання роботи учнів, самооцінювання

Домашнє завдання: Написати міні-твір на тему: «Моя свобода розмахувати руками закінчується там, де починається ніс мого ближнього» (Р.Емерсон).
Дата публікації:

2 коментарі :

 1. Чи глибоко знаємо свої конституційні права та юридичні можливості?
  Чи можуть державні органи бути юридичними особами та комерційними суб’єктами?
  Чи знаємо яким способом має здійснюватися народовладдя і які ознаки має узурпація влади?
  Брошура «ВЛАДА, ВЛАСНІСТЬ І ЮРИДИЧНІ ОСОБИ», скачати тут -
  https://drive.google.com/file/d/1olYXfn3NgKHtDuw3t3yQY5P9NlZ61Ihb/view

  ВідповістиВидалити