Моє портфоліо

  Педагогічне кредо: "Доторкнутись
розумом і серцем до кожного учня,
вселити в нього віру"

Освіта
1995-2001-Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, історичний факультет, спеціальність "Історія",  кваліфікація історика, викладача (м. Івано-Франківськ, стаціонар).
Трудовий і педагогічний стаж роботи
1.09.2010-працюю вчителем правознавства та історії в Івано-Франківському ліцеї-інтернаті для обдарованих дітей із сільської місцевості
15.09.2011- працюю керівником гуртка суспільних дисциплін в обласному відділенні МАН України
15.02.2005 - 29.10.2005 Вчитель історії та правознавства ЗОШ І-ІІІ №8, м. Житомир
 01.09.2001 -07.02.2005 Вчитель історії та правознавства  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, м. Рогатин, Івано-Франківська обл. 
04.09.2000 -01.09.2001 Вчитель історії ЗОШ І-ІІ ступенів, с. Підгороддя, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. 
Підвищення кваліфікації
20-23 серпня 2004-навчальний семінар організований Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін "Нова Доба": методика викладання курсу громадянської освіти "Ми – громадяни України".
 8 квітня 2005-науково-практична конференція на тему: «Формування громадянських цінностей учнівської молоді засобами суспільних дисциплін»
7-8 червня 2005-семінар «Громадянська освіта - Україна» присвячений обговоренню адаптаційного звіту.
6 грудня 2011-конференція обласного відділення МАН України на базі Івано-Франківського ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості.Тема доповіді: «Формування правового світогляду в учнівському колективі:бачення громадянської активності молодим поколінням».
2012- навчальний семінар «Основи критичного мислення»(О.І.Пометун,І.М.Сущенко)
Листопад 2012- звітна конференція з нагоди15-тої річниці Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук «Співпраця гуртка суспільних дисциплін із Івано-Франківською обласною універсальною науковою бiблiотекою iменi I. Франка»
28 травня 2014- звітна конференція проводив БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» спільно з Головним управлінням освіти і науки Івано-Франківської ОДА в рамках проекту «Ми маємо право знати більше!»
29.09-10.10.2014-курси підвищення кваліфікації.
19.10-15.03.2017-навчальні семінари для популяризації ігрової технології "Хрестики-нулики"
  Нагороди, грамоти, листи подяки розміщені у розділі "Нагороди"
  Результати педагогічної діяльності
2005році – Мацюк Тетяна переможниця III етапу  олімпіади з правознавства та  супровід групи дітей-переможців даної олімпіади на Всеукраїнську олімпіаду у м. Дніпропетровськ.
2011-2012 н.рр
1 місце Ярема Юлія на II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у секції релігієзнавство;
3 місце Ярема Юлія на III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у секції релігієзнавство;
3 місце Микитин Марія на II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у секції правознавство;
2 місце Пукіш Т., Русінкевич Т. на III етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства;
2012-2013 н.рр
1 місце Войцеховський Б. на II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у секції правознавство;
1 місце Войцеховський Б. на III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у секції соціології;
3 місце Войцеховський Б. на III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у секції соціології;
2 місце Зорій Б. на III етапі Всеукраїнської олімпіади з історії;
3 місце Савчук Х. на III етапі Всеукраїнської олімпіади з історії;
II місце Обласний фестиваль організований БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» спільно з Головним управлінням освіти і науки Івано-Франківської ОДА в рамках проекту «Ми маємо право знати більше!»
II місце Лозинська Л. конкурс учнівських проектів «Права дитини: від витоків до сьогодення», Івано-Франківське обласне відділення МАН України
2013-2014 н.рр
1 місце Втерковська Т. на II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у секції соціології;
2 місце Стельмащук О. на II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у секції правознавство;
3 місце Зорій Б., Михайлюк Н. на III етапі Всеукраїнської олімпіади зправознавства
1 місце команда « Де-Юре» Обласний турнір юних правознавців
2014-2015 н.р.
ІІ етап конкурсу –захисту науково-дослідницьких робіт МАН
1. Ткачук Христина – учениця 11 класу (секція правознавство) – І місце.
2. Вовк Анастасія – учениця 11 класу (секція правознавство) –  – ІІ місце.
3. Гальчук Христина - Вовк Анастасія – учениця 11 класу (секція соціологія) – ІІ місце.
2015-2016 н.р.
Призери Всеукраїнської олімпіади ІІІ етапу:
1.Зорій Богдан (11 клас) – ІІ місце (право)
2. Михайлюк Н. (11 клас) – ІІ місце (право)
3. Русінкевич І. (11 клас) – ІІІ місце (право)
ІІ етап конкурсу –захисту науково-дослідницьких робіт МАН:
1. Паньків Дмитро – учень11 класу (секція правознавство) –  – І місце.
2. Хорт Марія – учениця 11 класу (секція етнологія)  – ІІ місце.
3. Никифорук Маріанна – учениця 11 класу (секція соціологія)  – ІІІ місце.
ІІI етап конкурсу –захисту науково-дослідницьких робіт МАН 
1. Паньків Дмитро – учень11 класу (секція правознавство)  – ІII місце.
2016-2017 н.р.
Призери Всеукраїнської олімпіади ІІІ етапу: 
1. Щербакова Я. (9 клас) – ІІI місце (право) 
2. Бойко В.(9 клас) – ІІI місце (право) 
ІІI етап конкурсу –захисту науково-дослідницьких робіт МАН: 
1. Ткачук Катерина – учениця 11 класу (секція правознавство)  – ІII місце
 Науково-методична діяльність
  Сьогодні людина, для якої демократія та громадянське суспільство є природним середовищем для задоволення її особистих та суспільних інтересів, визнається основною цінністю демократичного суспільства. За цих умов особливого значення набуває громадянська компетентність, формування якої  у школярів вимагає посилення уваги до цього завдання у процесі вивчення правознавства.
Нами були проаналізовані праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: Н..Бібік, Л..Боголюбова, В..Болотової, О..Бондаревської, Т..Волобуєвої, Т..Воронової, І..Єрмакова, Е..Зеєра, І..Зимньої, М..Зуєва, Н..Калініної, В..Краєвського, О..Крисана, С..Кульневича, О..Лебедєва, О..Локшиної,  М..Лук’янова, М..Нікандрова, О..Овчарук, О. Пометун, Дж. Равена, Б. Рея,  М. Рижакова, Р.Рогожнікова, В..Сєрікова, Л..Сохань, О..Сухомлинської, І..Тараненка, Г..Халаша, Л..Хоружої, А. Хуторського, С. Шишова  та ін., у яких розкрито сутність поняття компетентнісного підходу в освіті, висвітлено шляхи та умови формування компентності учнів.
 Проблеми запровадження компетентнісного підходу в процес навчання у загальноосвітній школі у своїх дисертаціях дослідили Н..Дерев’янко (2004.р.), Л. Зайцева (2000.р.), О. Колодич (2005 р.), В. Ляшенко (2005 р.), Е..Соломка (2000 р.), І. Ящук (2001 р.). Поняття та шляхи формування громадянської компетентності учнівпроаналізовані у працях Р. Даля, В. Зікратова, Х. Мюнклера, О. Пометун, Е..Слабунової. В працях цих та інших вчених обгрунтувано можливість ефективного використання міжпредметного підходу у формуванні
громадянської компетентності.
Громадянську компетентність дослідники відносять до ключових. Ключова компетентність є об’єктивною категорією, що фіксує певний рівень розвитку в особистості суспільно визнаного комплексу знань,умінь,навичок, ставлень, орієнтацій. Відтак і громадянську компетентність учня ми будемо розуміти як сукупність освітніх елементів,що складається із сукупності знань,умінь,навичок, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій. Переконань особистості, які допомагають людині усвідомити своє місце в суспільстві, обов’язок і відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною і державою. Громадянська компетентність є інтегрованою характеристикою особистості, яка включає й певний рівень психологічної готовності до активного суспільного життя – громадянськість.
  Формування громадянської компетентності в школі – це засвоєння в навчальних ситуаціях основ повноцінної та правомірної громадянської поведінки особи в суспільстві. Це  здатність учня самостійно  діяти під час вирішення жттєвих ситуацій у сфері правовідносин.
  Спираючись на висновки  О.Пометун, зауважимо, що реалізація ціннісного компонента відбувається переважно через зміст освіти шляхом відбору й структурування навчального матеріалу курсу, який  забезпечує умови формування демократичних цінностей, орієнтацій, сприйняття ідеалів демократії, вироблення ставлень і мотивів діяльності, які є складовими громадянської позиції. Діяльнісний блок громадянської компетентності передбачає формування мотивованої активності яка:виявляє суспільну  активність (в громадянських організаціях, самоврядуванні тощо);
-бере участь у соціальному проектуванні;
-виступає  розробником соціального проекту чи учасником соціального проекту;
 -досліджує соціальні проблеми.
Одним із сучасних шляхів організації активної пізнавальної діяльності учнів на шляху до формування громадянської компетенції є інноваційні технології навчання,У такому випадку результат навчання полягає вже не в передачі учням інформації  змісту, а в формуванні готовності діяти в житті з  позицій правосвідомості  та громадянської  відповідальності. Різноманітні інноваційні технології, які  найчастіше застосовуються у власній практиці: технологія критичного мислення, інтерактивного навчання, інформаційно-комунікативна технологія,  проектна технологія та особистісно-орієнтованого навчання. 
В процесі роботи значну увагу приділяю співпраці з державними та громадськими установами, бо вважаю. що цілісним може бути навчання лише тоді, коли поєднює і теорію, і практику.(Див.розділ"Співпраця..."  Профільні класи мають можливість знайомитись із юридичними професіями.
Робота в обласному відділенні МАН дає можливість глибше досліджувати найактуальніші теми сьогодення. Науково-дослідницькі роботи секції правознавства: 
-"Законодавчі ініціативи з питань люстрації в Україні"(Микитин М.-2012)-  зумовлена впровадженням люстраційних процедур в сусідніх країнах, а також сплеском в Україні законодавчих ініціатив з питань люстрації в період 2005-2009 рр.
-"Абсентиїзм у виборчому процесі"(Войцеховський Б.-2013)-зумовлена наступними чинниками: активним обговоренням громадськістю виборів 28 жовтня 2012 до Верховної Ради України; неявкою виборців на виборчі дільниці, а також масовим небажання скористатись своїм виборчим правом; дискусією навколо питання легітимності державної влади при подальшому поширенні абсентеїзму; назрілою необхідністю пошуку шляхів подолання явища абсентеїзму.
-"Реалізація права на працю молодих спеціалістів"(Стельмащук О.-2014) -зумовлена необхідністю дослідити правове поле реалій працевлаштування молодого спеціаліста. З кожним роком на ринку праці вимоги до робітників зростають і молоді все важче влаштуватись на роботу. 
Значне місце у формуванні громадянської компетентності належить проектній діяльності.. З 2011 року розпочато щорічний випуск інтерактивних газет "Погляд ліцеїста на реалізацію особистих прав громадянина", "Мої права в моїх руках". Інформаційно-дослідницький проект "Ставлення батьків до прав дитини". 2014 році розпочато фотоквест "Права та обов"язки ліцеїста" (див.розділ "Проекти")
 Таким чином,  основна мета моєї вчительської праці  - здатність учня свідомо застосовувати набуті знання, уміння та навички для вирішення проблем власного життя, життя громади,  держави і суспільства, орієнтуючись на цінності громадянського суспільства.

Дата публікації:

1 коментар :