Права та обов'язки ліцеїста

Пам’ятайте!
Ліцеїсти зобов’язані:     


 • виконувати вимоги Статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • відповідально ставитись до навчання, систематично і глибоко вивчати профільні предмети та добре встигати з дисциплін загального циклу;
 • брати участь у науково-дослідницькій роботі;
 • самостійно поповнювати знання, постійно розширювати свою ерудицію, загальну культуру, розвивати в собі якості інтелігентної людини;
 • дорожити честю Ліцею, високим званням “Ліцеїст”, створювати та зміцнювати авторитет Ліцею та ліцеїста;
 • брати участь у громадському житті Ліцею та суспільно-корисній праці;
 • постійно фізично вдосконалюватися, стежити за своїм здоров’ям, займатися фізичним тренуванням та загартуванням організму;
 • виконувати правила з техніки безпеки.
Ліцеїсти мають право:


 • обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;
 • користуватися навчально-дослідницькою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою, побутовою базою Ліцею;
 • на інформацію з усіх галузей знань;
 • брати участь в науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • апелювати до адміністрації Ліцею у разі незгоди з оцінкою їх діяльності; в цьому випадку адміністрація створює спеціальну комісію з перереєстрації знань ліцеїстів;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчального, науково-дослідницького та виховного процесу, дозвілля ліцеїстів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій адміністрації, педагогічних та інших працівників, які порушують або принижують їхню честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.Дата публікації:

0 коментарі :