Ліцейний клуб «Формат 5Д»


 Ліцейний клуб «Формат 5Д» (діяти, добро давати, дружити, допомагати) об’єднання, яке сприяє задоволенню спільних інтересів і потреб учнів у підвищенні своєї духовної та правової культури, формує уміння самостійно мислити, висловлюватися. Чудовий освітній простір, що відкриває дорогу до дорослого життя, що дозволяє  відчути радість пізнання і спілкування. Це правовий клуб, що формує в ліцеїстів високу правову культуру, яка передбачає глибокі правові знання й прагнення поглиблювати їх, свідоме ставлення до прав та обов'язків, повагу до законів і правил людського життя, готовність дотримуватися й сумлінно виконувати їх.
Основні принципи діяльності клубу:
·        добровільне членство;
·        суспільствознавчий напрям ;
·        самоуправління і самоосвіти, колективний підхід до        реалізації прийнятих рішень;
·        індивідуальні форми і методи роботи.
Мета діяльності клубу:
Цілеспрямована робота з формування громадянської компетентності учнів як однієї з найважливіших завдань сучасного виховання людини-громадянина, для якої демократичне громадянське суспільство стане осередком реалізації її творчих можливостей, задоволення особистих та соціальних інтересів, а також підвищення рівня правової культури молодої української генерації.
Показником правової культури особи є правова активність особи як вища форма правомірної поведінки, що припускає:
1) наявність високого рівня правосвідомості; готовність до ініціативної правомірної діяльності в правовій сфері на основі шанобливого ставлення до права, переконаності в необхідності і справедливості правових норм, їх добровільного здійснення, досконалого знання права (внутрішній аспект);
2) цілеспрямовану, ініціативну, позитивну соціальне корисну діяльність особи, що перевершує звичайні вимоги до можливої і належної поведінки, спрямовану на розвиток демократії, зміцнення законності і правопорядку (зовнішній аспект).
 Головні завдання клубу:
1. Сприяти засвоєнню і вияву цінностей правової культури суспільства.
2. Виявляти індивідуальну неповторність творчості кожної особи.
3.  Розвивати уміння, навички у застосуванні норм права. 
4. Підвищити юридичну обізнаність учнів, інформувати з актуальних питань права та законодавства в охороні здоров'я.
Форми роботи клубу:
· проведення відкритих засідань клубу з метою поширення правових знань;
·   підготовка матеріалів та випуск буклетів-пам'яток;
·  проведення конкурсів учнівських творчих робіт на правову тематику;
·   підготовка та участь у турнірах юних правознавців;
· організація та проведення учнівських конференцій з актуальних правових питань;
·   участь у колективних творчих справах;
·  щорічне проведення фотоквесту «Ліцеїст в об’єктиві! Права та обов’язки ліцеїста»;
· активна взаємодія з державними та громадськими організаціями;
Критеріями ефективності роботи клубу активна громадянська позиція та глибина, міцність знань учнів з основ права та законодавства в охороні здоров'я; повага до права, визнання його верховенства, переконаність та впевненість у значущості й справедливості норм права, інтерес до їх вивчення; непримиренність до правопорушень; свідоме дотримання законів держави й норм суспільного життя.
Членами клубу можуть бути учні різних класів. План роботи клубу узгоджений адміністрацією Івано-Франківського ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості.


Дата публікації:

0 коментарі :