Істина, що народжується у дискусії

Ми спробували подискутувати, щодо теорій походження держави. За круглим столом, після детального обговорення з групою однодумців, зібрались найвідважніші хлопці та Руслана.

 Вона нікому не давала "фори", аргументуючи теорію насильства. Основна суть даної теорії полягає у тому, що саме фізична сила була першопричиною створення держави, але з часом на зміну фізичній силі прийшла економічна перевага. І коли мова пішла про соціально-економічний фактор(матеріалістична теорія) у дискусію вступив Петро О., наголошуючи, що економічні причини (наявність приватної власності) породили роз­кол суспільства на класи з протилежними інтересами, а держава забезпечує переважні інтереси економічно панівного класу за допомогою спеціальних засобів підкорення і управління. Іван М.зазначив, що без домовленості нічого не було б. Тому саме договірна теорія, яка ґрунтується на ідеї походження держави в результаті угоди (договору) як акта розумної волі людей є першоосновою до створеннядержави. Максим Т. зауважив, що держава — це суспіль­ний організм, який складається з окремих людей, подібно до того, як живий організм складається з клітин(органічна теорія). Владислав стояв на своєму(патріархальна теорія), що держава походить від патріархальної сім'ї, внаслідок її розростання:
сім'я — сукупність сімей (селище) — сукупність селищ (держа­ва). Згадав Аристотеля, який називав людину політичною твариною, яка всту­пає у відносини з людьми з метою виживання. Відбувається утво­рення сімей. Розвиток цих сімей у результаті розмноження при­зводить до створення селищ, їх об'єднання утворюють державу.
 А далі...пішла так звана "жара": кожен шукав контраргументи, намагаючись довести свою позицію і за допомогою історії, і географії, і філософії, і біології та ще й християнської етики(теологічна теорія-"боровся" Петро А.). А коли добре втомились, то один з учнів видав чудовий висновок:"Звичайно ж, держава виникла не в силу однієї причини, а цілого комплексу передумов, до яких належить і суспільний розподіл праці, і поява нерівності, приватної власності, ускладнення суспільного організму, і суб'єктивні спрямованості людей". Саме цього  я й очікувала в результаті даної роботи:)))
Ура! Молодці 10-П клас! 


Дата публікації: четвер, 6 жовтня 2016 р.

0 коментарі :