Від індивідуального до соціального

 Одним з найактуальніших завдань освіти ти виховання в Україні є створення умов для формування критично мислячої особистості, яка усвідомлює свою роль у житті суспільства, діє у відповідності до своїх переконань та цінностей. Це завдання не тільки вчителів, а й засобів масової  інформації. Задумаємось, які пісні та фільми  вибирає наша молодь і чи має вона дійсно вибір у вітчизняному культурному полі. Як же мало позитивних українських фільмів для підлітків.

Соціалізація — процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація) шляхом засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціально значущі риси особистості.
Дата публікації: середа, 18 лютого 2015 р.

0 коментарі :