Сьогоднішня школа – це майбутнє правової держави.

Те, чого сьогодні навчається в класі одне покоління,
стане нормою життя наступного.
А. Лінкольн

Для формування засад активної громадянської позиції особистості найоптимальнішим є підлітковий вік, період самоствердження, дієвого формування соціальних інтересів і життєвих ідеалів. Формування активної громадянської позиції підлітків ґрунтується на соціальному досвіді, який складається з практичних навичок участі у суспільному житті і розвитку громадянських якостей особистості. Такий досвід набувається як під час навчального процесу, так і у процесі позакласної виховної роботи. Гармонійне та систематичне поєднання навчально-виховної роботи навчального закладу та громадянської діяльності підлітків у суспільстві буде сприяти зростанню рівня сформованості їх активної громадянської позиції.
Тому перед учителем стоїть завдання розширювати правові знання молоді, формувати в ній високу відповідальність перед суспільством і державою, виховувати молодих людей в дусі безумовного дотримання норм права і моралі. 
Дата публікації: понеділок, 22 грудня 2014 р.

0 коментарі :