Формування громадянської компетентності


Scire leges non hoc est verba earum scire, sed vim ac potestatem – знання законів не в тому, щоб знати їхні слова,
а щоб розуміти зміст
У викладанні необхідно ставити акцент не лише на формуванні в учнів правових знань, а й на формуванні здатності особи активно, відповідально та ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства. І в той же час життя вимагає від особи не лише громадянської активності, а й усвідомлення нею власної ролі й значення в житті суспільства та відповідальної дії згідно з власними переконаннями і цінностями. 
Дата публікації: вівторок, 16 грудня 2014 р.

1 коментар :