День працівників суду — професійне свято України.

 Відзначається щорічно 15 грудня.

Важливо пам'ятати:
1.Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
2.Особи, які привласнили функції суду, несуть відповідальність, установлену законом.
3. Народ бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.
Судова система - це сукупність діючих в Україні судів, які функціонують на єдиних конституційних засадах. Створення надзвичайних та особливих судів, відповідно до ч. 5 ст. 125 Конституції України, забороняється. Система судів загальної юрисдикції в нашій державі будується за принципами територіальності і спеціалізації.
Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України, а вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. Так, за Законом « Про судоустрій України» систему судів загальної юрисдикції становлять: місцеві суди, Апеляційний суд України, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України.
Військові суди належать до загальних судів і здійснюють на основі Конституції і законів України правосуддя в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону. 
Справедливе правосуддя - це те, що сьогодні потребують українці
Дата публікації: понеділок, 15 грудня 2014 р.

0 коментарі :